directions

BOARD OF DIRECTORS

YWCA NENY


Carole Merrill-Mazurek
President, BoD


Renee Adamany
Board Member


Anne Fernandez
Board Member


Susan Marlette
Board Member

YWCA STAFF

YWCA NENY


Kim Siciliano,
Chief Executive Officer

YWCA NENY


Kindra McHale,
Development Director

YWCA NENY

YWCA NENY


Kathleen Fialkowski
Vice President, BoD


Crystal Bedard
Board Member


Sandra Goldmeer
Board Member


Katrina Middleton
Board Member

YWCA NENY

YWCA NENY


Shirley DeBono, 
Grants Manager

YWCA NENY


Terry Smith, 
Facilities Director

YWCA NENY

YWCA NENY


Yuvette Wayman
Treasurer, BoD


Pamela Carter
Board Member


Nikita Hardy
Board Member


Katherine Stephens
Board Member

YWCA NENY

YWCA NENY


Kathy Fernandez, 
Human Resources Director

YWCA NENY


Lauren Trunko, Women & Family Services Director

YWCA NENY

YWCA NENY


Lauren Gregoire
Secretary, BoD


Walda Chesnut
Board Member


Imelda Lane
Board Member


Jennifer Zhao
Board Member

YWCA NENY

YWCA NENY


Nancy Johnson, Early Learning Center Director

YWCA NENY


Kerrie Wolf-Piechota,
Marketing & Public Relations Manager

YWCA NENY

YWCA NENY


YWCA NENY
Is On A Mission


Natasa Dugandzic
Board Member


Cathy Lewis
Board Member


Jennifer Zhao
Board Member

YWCA NENY

YWCA NENY


Shirlie Maitland,
Finance Director

YWCA NENY


YWCA NENY

Is On A Mission