directions

BOARD OF DIRECTORS

YWCA NENY


Carole Merrill-Mazurek

President, BoD


Renee Adamany

Board Member


Anne Fernandez

Board Member


Catherine Lewis

Board Member

YWCA STAFF

YWCA NENY


Kim Siciliano, 
Executive Director

YWCA NENY


Kindra McHale,
Development Director

YWCA NENY

YWCA NENY


Lauren Gregoire

Secretary, BoD


Crystal Bedard

Board Member


Kathleen Fialkowski

Board Member


Susan Marlette

Board Member

YWCA NENY

YWCA NENY


Shirley DeBono, 
Grants Manager

YWCA NENY


Terry Smith, 
Facilities Director

YWCA NENY

YWCA NENY


Yuvette Wayman

Treasurer, BoD


Pamela Carter

Board Member


Sandra Goldmeer

Board Member


Katrina Middleton

Board Member

YWCA NENY

YWCA NENY


Kathy Fernandez, 
Human Resources Director

YWCA NENY


Lauren Trunko, Women & Family Services Director

YWCA NENY

YWCA NENY


YWCA NENY

Is On A Mission


Walda Chesnut

Board Member


Nikita Hardy

Board Member


Katherine Stephens

Board Member

YWCA NENY

YWCA NENY


Nancy Johnson, Early Learning Center Director

YWCA NENY


Kerrie Wolf-Piechota, 
Communications & PR Manager

YWCA NENY

YWCA NENY


YWCA NENY

Is On A Mission


Natasa Dugandzic

Board Member


Imelda Lane

Board Member


Jennifer Zhao

Board Member

YWCA NENY

YWCA NENY


Shirlie Maitland, 
Finance Director

YWCA NENY


YWCA NENY

Is On A Mission